Gương

Posted on

Một trong số những vật dụng được đánh giá và cần thiết ở khắp mọi nơi bây giờ có lẽ phải kể đến là Gương kính đặc biệt đối với các cô gái thì nó còn là vật bất li thân. Không chỉ sử dụng để soi chiếu bản thân trong gương, mà nó còn […]